برگزاري همايش ورزش صبحگاهي توسط هيات ورزش استان اصفهان
1397/02/30
همایش ورزش صبحگاهی آقایان با حضور 200 نفر در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کار و کارگر در محل نیروگاه شهید منتظری  و همایش ورزش  صبحگاهی خانم ها به مناسبت هفته کار و کارگر در روز یکشنبه 16 اردیبهشت در نیروگاه اصفهان با حضور 100 نفر از همکاران برگزار گردید