برگزاري المپياد ورزشي توسط سازمان آب و برق خوزستان
1398/01/07
 

سومین دوره المپیاد ورزشی دهه مبارک فجر سال 1397 را در بخش آقایان (کارکنان و فرزندان ) در 27رشته مقطع ورزشی و در بخش بانوان در 19رشته مقطع ورزشی برگزار نموده  با مشارکت شرکت های وابسته درنواحی بصورت لیگ و منطقه ای برگزار گردید.  تعداد شرکت کنندگان در المپیاد در بخش آقایان  981 نفر و در بخش بانوان 854 نفر و در مجموع  1835نفر در این دوره از مسابقات حضور داشتند .