برگزاري همايش پياده روي خانوادگي توسط شرکت آب و فاضلاب زنجان
1397/05/22
همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان و بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به مناسبت هفته صرفه جویی در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان برگزار شد.در این مراسم که خانواده های کارکنان و بازنشستگان شرکت آب و فاضلاب استان زنجان حضور چشمگیری داشتند برنامه های مختلفی برگزار شد.
انجام پیاده روی ، برگزاری مسابقه ، اهدای هدیه به شرکت کنندگان و اجرای برنامه های های فرهنگی و آموزشی از جمله برنامه هایی بود که در این همایش اجرا شد.
شایان ذکر است این هفتمین همایش خانوادگی در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان است که با استقبال خوب کارکنان و بازنشستگان این شرکت برگزار شد.
گفتنی است در این مراسم که جمعیتی بالغ بر 300 نفر حضور داشتند معاون بهره برداری شرکت آبفای استان زنجان پیرامون وضعیت آب استان و صرفه جویی در مصرف آب مطالبی را ارائه نمود.