برگزاري همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت نيمه شعبان و هفته سلامت توسط هيات ورزش استان قزوين
1397/02/24
همايش پياده روي خانوادگي روز جمعه مورخ 97/2/7 توسط هيات ورزش استان قزوين با حضور مدير عامل محترم شرکت توزيع نيروي برق قزوين رييس هيات ورزش استان و مدير عامل محترم شرکت مديريت توليد نيرو برق شهيد رجايي با بيش از 700 نفر از همکاران و خانواده هايشان برگزار و به قيد قرعه جوايزي به 75 نفر اهدا گرديد.