برگزاري همايش دوچرخه سواري توسط شرکت توزيع نيروي برق زنجان
1397/06/10
همايش دوچرخه سواري  با حضورپرسنل ، فرزندان همکار و مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق زنجان به مناسبت گراميداشت هفته دولت در روز جمعه مورخ 97/6/9 برگزار گرديد.