برگزاري مسابقات واليبال ويژه مديران توسط هيات ورزش استان خراسان رضوي
1397/11/06
 هشتمین دوره مسابقات استانی والیبال مدیران به میزبانی شرکت آب و فاضلاب مشهد برگزار گرديد.پس از گذشت سه هفته ،تیم والیبال مدیران شرکت آب و فاضلاب مشهد موفق به کسب مقام قهرمانی در اين دوره مسابقات والیبال مدیران صنعت آب و برق استان خراسان رضوی گردید