برگزاري طرح اوقات فراغت فرزندان پرسنل توسط سازمان آب و برق خوزستان
1397/07/03
 طرح اوقات فراغت فرزندان پرسنل سازمان آب و برق خوزستان در تابستان 1397 با حضور 534 نفردر دو بخش پسران 286 نفرو دختران 248 نفردر نه رشته ورزشی شامل آموزش بسکتبال، والیبال، پینگ پنگ، آمادگی جسمانی ، شنا، فوتسال، مدرسه فوتبال ، شطرنج ،کاراته برگزار گرديد. د همچنین برای نخستین بار در قالب برگزاری جشن گالری نقاشی فرزندان در طول دوره به حضور خانواده ها برگزار گردید .