برگزاري دوره آموزشي ارتقاي سلامت از طريق ورزش
1397/06/05
 دوره  آموزشی  تناسب اندام (ارتقای سلامت از طریق ورزش) توسط آقای دکتر محسن پارسا  در تاریخ 1397/05/28  با حضور 178 نفر از همکاران در سالن جلسات شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید.