برگزاري دهمين دوره المپياد ورزشي فرزندان همکار توسط هيات ورزش استان مرکزي
1397/06/27
دهمين دوره المپياد فرزندان همکار صنعت آب و برق استان مرکزي در رشته هاي ورزشي دوچرخه سواري، دووميداني، اسکيت ، شنا و آمادگي جسماني در دو گروه دختران و پسران با حضور  500 نفر از تاريخ 97/6/13 لغايت 97/6/16  برگزار گرديد.