برگزاري جشنواره فرهنگي و ورزشي جام رمضان توسط شرکت آب وفاضلاب هرمزگان
1397/03/29
جشنواره فرهنگي و ورزشي جام رمضان در 7 رشته ورزشي از تاريخ 97/3/9 لغايت 97/3/23  در رده هاي مختلف سني به شرح ذيل برگزار گرديد .
1.فوتبال فرزندان و همكاران
2. دو و ميداني آقايان و بانوان
3.شطرنج فرزندان و همكاران
 4.تير اندازي آقايان و بانوان
5. دارت  بانوان و آقايان
6. آمادگي جسماني بانوان
7.دو و ميداني فرزندان همكار
8. روخواني و قرائت قران فرزندان همكار در رده هاي مختلف سني
مسابقات با حضور  همكاران ، خانواده ها و فرزندان همكار برگزار شد كه در مجموع حدود  200 نفر در تمامي رشته حضور داشتند . سفره خيريه به نفع ايتام و كودكان بي سرپرست موسسه علي بن ابيطالب همزمان با مراسم اختتاميه مسابقات جام رمضان با همكاري و مشاركت بانوان آب و فاضلاب هرمزگان با حضور و مشاركت مدير عامل محترم،‌ معاونين و مديران برگزار گرديد.