برگزاري جشنواره فرهنگي و ورزشي توسط هيات ورزش استان زنجان
1397/04/26

 جشنواره فرهنگي و ورزشي طبق تقویم ورزشی هيات ورزش شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان،بااستقبال خوب پرسنل و خانواده های ایشان ویژه بانوان و برادران (137 نفر) در رشته‏ های ورزشی آمادگی جسمانی،دارت،فوتسال،طناب کشی وتنیس روی میز در محیطی صمیمانه وبا نشاط برگزار گرديد.