اصلاحيه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري آمادگي جسماني خواهران وزارت نيرو
1397/10/17
ديرو بخشنامه مسابقات سراسري آمادگي جسماني سال 97، بخشنامه مذکور به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
در مسابقات آمادگي جسماني تیم‏ها می‏توانند در صورت نداشتن شرکت کننده در یک رده سنی، از رده سنی بالاتر به رده سنی پایین تر جایگزین نمایند . بطور مثال ( اگر تیم الف در رده سنی پنجم 5 ( 46 الی 50 سال ) با نبود شرکت کننده مواجه است  سرپرست این تیم می تواند در صورت داشتن شرکت کننده اضافه  از رده سنی ششم  (51 سال به بالا ) یک نفر را در رده  پایین تر ارنج نماید . شایان ذکر است  جابجایی بازیکن فقط از رده سنی بالا به پایین امکان پذیر می باشد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  سراسري آمادگي جسماني و دو و ميداني و اصلاحيه بخشنامه مسابقات سراسري آمادگي جسماني در فایل هاي  ذیل الحاق می باشد.
ضمنا بخشنامه مسابقات فوق الذکر در فایل الحاقی ذيل می باشد.