اولين جشنواره فرهنگي ورزشي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
1397/12/15
اولين جشنواره فرهنگي ورزشي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ برگزار گرديد.
اولين جشنواره فرهنگي ورزش شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در رشته هاي ورزشي فوتسال،طناب كشي،فوتبال دستي (آقايان)،واليبال،پرتاب دارت،تنيس روي ميز (خواهران و برادران)، آمادگي جسماني(بانوان)باحضور 717 نفر از همكاران (خانم و آقا) در مدت دو ماه برگزار گرديد.
مراسم اختتاميه جشنواره مذكور در تاريخ 97/12/14 باحضور مديرعامل ، معاونين ، مديران كل و مسئول دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو با اهداء لوح از نفرات برتر تجليل و تقدير بعمل آمد..