اختتاميه دهمين دوره المپياد ورزشي فرزندان همكار صنعت آب و برق استان مركزي
1397/12/26
اختتاميه دهمين دوره المپياد ورزشي فرزندان همكار صنعت آب و برق استان با حضور آقاي حسين زاده (دبيرمحترم شوراي مركزي ورزش ومسئول هماهنگي امور ورزش صنعت آب وبرق)،مشاور محترم وزير نيرو در امور بانوان و خانواده ، مديران ارشد و  600 نفر از همكاران صنعت آب و برق استان در راستاي تجليل از 150 نفر از مقام آوران برگزار گرديد. 
مسابقات مذكور در 5 رشته ورزشي (دوچرخه سواري، دووميداني، اسكيت، شنا و آمادگي جسماني) و در رده هاي سني مختلف در دو گروه دختران و پسران و با حضور 500 نفر از فرزندان همكار در 825 نفر- رشته برگزار شده است.