اختتاميه جشنواره ورزشي شركت آب و فاضلاب استان تهران
1397/12/26
اختتاميه جشنواره  ورزشي شركت آب و فاضلاب اتان تهران برگزار گرديد.
اختتاميه جشنواره ورزشي شركت آب و فاضلاب استان تهران به مناسبت دهه فجر با حضور قائم مقام مديرعامل ،آقاي حسين زاده (مسئول دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو )،مديران عامل ، معاونان ، مديران و همكاران ورزشكار شركت آب و فاضلاب استان تهران برگزار گرديد.
مسابقات در 11 رشته انفرادي و 7 رشته تيمي آقايان حدود 890 نفر در 13 رشته و خانم ها 352 نفر در 7 رشته شركت نمودند كه در اين مراسم از 147 نفر ورزشكار با اهداء لوح و جايزه تقدير گرديد.