گزارش مسابقات سراسري دارت و تيراندازي برادران وزارت نيرو
1396/05/15


مسابقات سراسري تيراندازي و دارت برادران با حضور 220 ورزشکار از از هياتهاي ورزش استاني صنعت آب و برق ، از تاريخ 96/5/10 لغايت  96/5/13 توسط هيات ورزش استان زنجان به ميزباني شرکت توزيع نيروي برق برگزار گرديد. مسابقات تيراندازي 118 ورزشکار و  مسابقات دارت 76 ورزشكار  به رقابت پرداختند ، در رشته تيراندازي باتفنگ بادي تيم شركت آبفاي استان قزوين مقام اول ، شركت آبفاي مشهد دوم و شركت آب منطقه اي قزوين عنوان سوم را كسب كردند . در رشته تپانچه نيز تيم آبفاي قزوين بر سكوي نخست ايستاد و تيم هاي آب منطقه اي آذربايجان غربي و برق منطقه اي اصفهان به ترتيب دوم وسوم شدند.همچنين در رشته دارت  تيم صنعت آب وبرق استان فارس به عنوان قهرمان اين رشته شناخته شد و تيم هاي صنعت آب وبرق استان اردبيل عنوان دوم و صنعت آب وبرق استان يزد عنوان سوم را كسب كردند .
شايان ذكراست كاپ اخلاق چهارمين دوره مسابقات تيراندازي به شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي و كاپ اخلاق ششمين دوره مسابقات دارت به شركت مديريت شبكه برق ايران تعلق يافت.