گزارش مسابقات سراسري بدمينتون برادران وزارت نيرو
1396/09/08
اولين دوره مسابقات سراسري بدمينتون  برادران  از تاریخ 1396/8/30لغایت 1396/9/4 با حضور 63 ورزشکار از 13 استان به میزبانی هیات ورزش استان گیلان بصورت انفرادي برگزار گردید. که در نهايت مقام هاي ذيل توسط ورزشکارن  کسب شد.
مقام اول – آقاي حسن خجسته از هيات ورزش  استان گيلان (شرکت توزيع نيروي برق گيلان)
مقام دوم – آقاي مسعود کاظمي از هيات ورزش استان گيلان (شرکت توزيع نيروي برق گيلان)
مقام  سوم مشترک – آقايان ابوالفضل حسيني از هيات ورزش خراسان رضوي (شرکت آب وفاضلاب مشهد) و سعيد صنعتي از هيات ورزش استان زنجان (شرکت آب منطقه اي زنجان)
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس حسيني مدير عامل محترم شرکت آب و فاضلاب  و رييس هيات ورزش استان ، جناب آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش  وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان گيلان برگزار گرديد.