گزارش مسابقات سراسري شنا و طنابکشي خواهران وزارت نيرو
1396/03/06
سيزدهمين دوره مسابقات سراسري طنابکشي خواهران وزارت نيرو با حضور 90 نفر (9 تيم) از استانهاي هرمزگان ، فارس ، مرکزي ، آذربايجانغربي ، يزد ، مازندران و البرز توسط هيات ورزش استان يزد به ميزباني شركت توزيع نيروي برق استان از  روز چهارشنبه مورخ 96/03/03 لغایت 96/03/05  برگزار گردید كه در نهايت تيم هيات ورزش صنعت آب و برق استان فارس  به مقام قهرماني  ، تيم هيات ورزش صنعت مرکزي نايب قهرمان  ، تيم صنعت آب و برق استان مازندران به مقام سوم اين دوره از رقابتها دست يافتند . كاپ اخلاق اين دوره از رقابتها به تيم استان يزد اعطا گرديد .
همچنين پنجمين دوره مسابقات شناي خواهران نيز با حضور 12تيم از استانهاي  خوزستان ، مهندسي آب و فاضلاب کشور (شرکت آب و فاضلاب استان تهران) ، توانير (شرکت مدیریت شبکه برق ایران) ( ، استان مازندران ، شرکت مدیریت منابع آب ایران  ، استان هرمزگان ، استان زنجان  ، استان البرز ، استان کرمان و استان یزد  در 6 رده سني از روز چهارشنبه مورخ 96/03/03 لغايت 05/03/96 برگزار گرديد ، در اين مسابقات تيم هيات ورزش صنعت آب و برق خوزستان به مقام قهرماني  ، تيم شرکت آب و فاضلابت استان تهران  نايب قهرمان ، تيم مديريت برق شبکه  به مقام سوم اين دوره از رقابتها دست يافت . كاپ اخلاق اين دوره از رقابتها به تيم استان کرمان اعطا گرديد .
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس صحتي مدير عامل محترم شرکت توزيع نيروي برق استان و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان برگزار گرديد.