' گزارش مراسم اختتاميه و اهدا جوایز مسابقات هفته دفاع مقدس شرکت مدیریت منابع آب ایران
1396/09/21
مراسم اختتاميه و  اهدا جوایز ورزشکاران مسابقات هفته دفاع مقدس توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور دبیر محترم شورای مرکزی  ورزش صنعت آب و برق  در روز 96/9/14 برگزار گرديد.