برگزاري مسابقات ورزشي و بومي محلي استان لرستان
1396/12/08
 مسابقات ورزشي و بومي  محلي  به مناسبت دهه مبار فجر با حضور 95 نفر در 10 رشته ورزشي توسط شرکت امور انتقال برق استان لرستان برگزار گرديد.