تقدير مدير کل ورزش و جوانان استان اردبيل از مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان
1396/12/21
با توجه به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان اردبيل در خصوص امر توسعه ورزش کارکنان دولت و کسب چهار عنوان قهرمانی کارکنان استان در سال 96 توسط همکاران شرکت آب منطقه اي در رشته های فوتسال-دارت-تنیس روی میز -آمادگی جسمانی  و اعزام به مسابقات  قهرمانی کشور در چهار رشته با اهداء لوح تقدیر از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل جناب آقای مهندس سلیمانزاده تقدیر بعمل آمد.