برگزاري کارگاه آموزشي هواشناسي کوهستان توسط هيات ورزش استان زنجان
1396/09/25
 شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، باهماهنگي هيات كوهنوردي اين شركت دوره آموزشي هواشناسي كوهستان طي دو روز متوالي در محل سالن اجتماعات برق شمال شهرستان زنجان برگزارشد. در اين دوره شركت كنندگان  با مفاهيم مهمي در خصوص هواشناسي كوهستان ، شناخت انواع ابرها ، وضعيتهاي آب و هوايي گوناگون ، روشهاي پرهيز از مخاطرات آب و هوايي در طبيعت و كوهستان و ... آشنا شدند. اين كارگاه آموزشي به مدت 9 ساعت در طي دو روز متوالي برگزار گرديد.