برگزاري مسابقات تنيس روي ميز برادران توسط هيات ورزش استان خراسان رضوي
1396/09/04
   مسابقات تنیس روی میز مدیران ،کارکنان و فرزندان  ویژه برادران صنعت آب وبرق با میزبانی شرکت  برق منطقه ای  خراسان رضوی در مورخ 96/8/29  با حضور 46 بازیکن برگزار گردید و  در پایان  این مسابقات با برگزاری مراسم اختتامیه و با حضور مسئولین  شرکتها برگزار و جوایز تیمهای برتر اهدا گردید.
 
رده مدیران:
 
مقام اول: كاظم مستحقي راد ( برق منطقه ای خراسان)
مقام دوم: علي جوانشير ( توزيع برق مشهد)
مقام سوم: كاظم باغباني( توزيع برق  مشهد) و پويا پارسا (ابفاضلاب مشهد)
 
رده کارکنان:
 
مقام اول: رحيم غازي اذري (توزيع مشهد)
مقام دوم: عباس كاشي طرقي (توزيع مشهد)
مقام سوم: كاظميان ( ابفاي مشهد)  و  رحيمي ( برق منظقه ای خراسان)
 
 
رده فرزندان:
 
مقام اول: پوريا مستحقي راد (  برق منطقه ای خراسان)
مقام دوم: شعبانزاده  (توزيع برق مشهد)
مقام سوم: پارسا مستحقي راد (برق منطقه ای  خراسان )و مصطفي كاشي طرقي(برق منطقه ای  خراسان )