برگزاري سيزدهمين جلسه فصلي ورزش صنعت آب وبرق
1396/06/13
  در راستاي اجراي تقويم ورزشي وزارت نيرو در سال 1396دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو در نظر دارد  سيزدهمين جلسه فصلي ورزش صنعت آب و برق را بمنظور انجام هماهنگي لازم با دبيران هيات هاي ورزش استانها، روسا و دبيران انجمن‏ ‏هاي ورزشي صنعت آب و برق از تاريخ 96/7/12 لغايت 96/7/14 به ميزباني هيات ورزش استان گيلان برگزار نمايد. .