برگزاري جشنواره ورزشي به مناسبت سيزده آبان توسط هيات ورزش استان اردبيل
1396/09/13
 جشنواره ورزشی سيزده آبان به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی توسط هيات ورزش  با حضور همکاران صنعت آب و برق استان اردبيل در رشته های ورزشی شطرنج، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی برگزار و  نتایج زیر بدست آمد.

 شطرنج :
1)      سعید نیک بخت از نیروگاه سبلان مقام اول
2)      صابر وطنخواه از شرکت توزیع برق مقام دوم
3)      یحیی ندیری از شرکت توزیع برق مقام سوم
 تنیس روی میز :
1)      توحید فرازنده از شرکت آب منطقه ای مقام اول
2)      عارف پنجعلی اصل از شرکت آب منطقه ای مقام دوم
3)      احد نجف زاده از شرکت آب منطقه ای مقام سوم
 آمادگی جسمانی :
1)      گروه سنی (زیر 30 سال) آقای محمد غفاری از شرکت توزیع برق
2)      گروه سنی (30 تا 35سال) آقای حسین آبروش از نیروگاه سبلان
3)      گروه سنی (36 تا 40 سال) آقای فرهاد گلابی از امور انتقال
4)      گروه سنی (41 تا 45 سال) آقای پرویز اخوان - از شرکت توزیع برق
5)      گروه سنی (46 تا 50 سال) آقای بهرام زارع حسین زاده - از شرکت توزیع برق
6)      گروه سنی (51 به بالا) آقای علی شاهی - از شرکت توزیع برق