برگزاري جشنواره ورزشي به مناسبت دهه مبارک فجر توسط هيات ورزش استان زنجان
1396/11/25
جشنواره ورزشي به مناسبت دهه مبارک فجر از تاريخ 96/11/12 لغايت 96/11/22 با حضور 50 نفر از خواهران و 200 نفر از برادران صنعت آب و برق استان زنجان در رشته هاي فوتسال، تنيس روي ميز، دارت ، کوهنوردي ، طنابکشي و آمادگي جسماني برگزار گرديد.