برگزاري جشنواره فرهنگي و ورزشي به مناسبت ماه مبارک رمضان توسط هيات ورزش استان خراسان رضوي
1396/04/18
 جشنواره فرهنگي ورزشي به مناسبت ماه مبارك رمضان در بخش برادران شاغل در صنعت آب و برق استان خراسان رضوی با بيش 220 نفر در رشته هاي ورزشي فوتبال و فوتسال ، بدمينتون  وتنيس خاکی برگزار گرديد.
این مسابقات از تاریخ 6خردا د ماه آغاز و تا تاریخ 4 تیر ماه به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و بعد از افطار  برگزار شد .