بخشنامه ممنوعيت استفاده از نرم افزارهاي پيام رسان خارجي
1395/11/13
استفاده از شبکه هاي اجتماعي خارجي جهت هرگونه انتشار يا به اشتراک گذاري اطلاعات سازماني يا مرتبط با سازمان ، اطلاع رساني و انجام امور اداري و روابط عمومي و  ساير بهره برداري هاي اداري ممنوع مي‏باشد