تغيير مکان برگزاري مسابقات سراسري فوتسال پيشکسوتان وزارت نيرو
1396/09/29
 با توجه به عدم آماده شدن سالن هاي ورزشي پيش بيني شده جهت برگزاري مسابقات سراسري فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو در منطقه آزاد کيش و اعلام آمادگي بيش از 43 تيم(520نفر) از استانها ، مسابقات  توسط هیات ورزش استان کردستان به ميزباني شرکت توزيع نيروي برق کردستان (محل اردو سنندج) از تاريخ 96/10/6 لغايت 96/10/13 برگزارخواهد شد.