اصلاحيه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري بدمينتون و شطرنج خواهران وزارت نيرو
1396/09/07
زمان برگزاري مسابقات سراسری شطرنج و بدمينتون خواهران  به میزبانی هيات ورزش استان البرز( شرکت آب و فاضلاب)  از تاريخ 96/9/6 لغايت 96/9/10  به تاريخ 96/9/13 لغايت 96/9/17  تغيير يافت.