ابلاغ بخشنامه حضور همکاران ورزشکار در ميادين بين المللي
1396/06/04
در راستای اجرای مصوب بند 8 سومین جلسه دبیران هیات ورزش استانها مورخ13/8/92 (پیوست)جهت حضور ايشان در برنامه‌هاي مذکور لازم است يکماه قبل از اعزام از طريق وزارت ورزش و جوانان (دفتر امور مشترک فدراسيون‌هاي ورزشي کشور) با دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو بعمل آيد.