گزارش کوير نوردي سراسري وزارت نيرو به شهداد کرمان
1395/11/19
کوير نوردي سراسري صنعت آب و برق به شهداد  توسط هيات ورزش استان کرمان (شرکت مديريت توليد برق زرند) از تاريخ 95/11/13 لغايت 95/11/15  با حضور 214 نفر از هيات هاي ورزش استاني توانير،مهندسي آب و فاضلاب کشور،مديريت منابع آب ايران،  هرمزگان، البرز، کردستان، کهگيلويه و بويراحمد، مازندران، خراسان رضوي، سمنان، بوشهر، آذربايجانشرقي، يزد گيلان، مديريت توليد برق حرارتي کشور، حوزه ستادي، سيستان و بلوچستان و فارس با حضور جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم وزير در امور حقوقي ، پشتباني  و مجلس برگزار گرديد .
  مراسم افتتاحيه ، نيز با حضور  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم وزير در امور حقوقي، پشتيباني و مجلس، مهندس حيدري  مدير عامل محترم شرکت مديريت توليد برق زرند و  رييس هيات ورزش استان کرمان، آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق  استان برگزار گرديد.