گزارش مسابقات سراسري واليبال پيشکسوتان وزارت نيرو
1395/09/20
شانزدهمين  دوره مسابقات سراسري واليبال  پيشکسوتان وزارت نيرو  با حضور 21 تيم  از هيات هاي ورزش استانهاي کشور  از تاریخ 95/9/13 لغایت 95/9/19 به ميزباني هيات ورزش استان مازندران  (شرکت برق منطقه اي )  برگزار و نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد :
مقام اول هيات ورزش استان گلستان (شرکت آب و فاضلاب) مقام دوم هيات ورزش استان گيلان و مقام سوم  حوزه ستادي وزارت نيرو کاپ اخلاق اين دوره از مسابقات به هيات ورزش استان مازندران تعلق يافت.
مراسم اختتاميه نيز با  حضور آقاي مهندس افضلي مدير عامل محترم شرکت برق منطقه اي و آقاي عبدالملکي معاون محترم مالي و پشتيابن شرکت ، آقاي عوض پور رييس انجمن واليبال وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان برگزار گرديد.