گزارش مسابقات سراسري واليبال خواهران وزارت نيرو
1395/08/02
دوازدهمين دوره مسابقات سراسري واليبال خوارهران از تاريخ 95/7/25  لغايت 95/7/30 با حضور96 ورزشكار در قالب 12 تيم از  استانهاي اصفهان، خراسان رضوي، زنجان، البرز، حوزه ستادي وزارت نيرو، هرمزگان، آذربايجانشرقي  و مازندران به ميزباني هيات ورزش استان مازندارن شرکت برق منطقه‏ اي  برگزار گرديد که در نهايت  تيم هاي استان اصفهان (شرکت برق منطقه اي)، استان اصفهان (آب و فاضلاب) و حوزه ستادي وزارت نيرو به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب نمودند. كاپ اخلاق مسابقات نيز به تيم شركت برق منطقه اي مازندران اهدا گرديد.
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس افضلي مدير عامل محترم شرکت برق منطقه اي  و رييس هيات ورزش استان، جناب آقاي عبدالملکي معاون محترم مالي و پشتيباني شرکت برق منطقه اي و نايب رييس محترم انجمن واليبال وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان مازندران  برگزار گرديد.