گزارش مسابقات سراسري دووميداني برادران
1395/08/12
شانزدهمين دوره مسابقات سراسري دووميداني برادران از تاريخ 95/7/4  لغايت 95/7/7 با حضور 140 ورزشكار در قالب 23 تيم از  17 استان کشور  به ميزباني هيات ورزش استان البرز شرکت آب و فاضلاب بصورت تيمي و انفرادي برگزار گرديد که در نهايت  تيم هاي استان مرکزي ، استان کرمان و استان فارس به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب نمودند. كاپ اخلاق مسابقات نيز به تيم استان البرز اهدا گرديد.
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس  رضايي فر مدير عامل محترم شرکت آب و فاضلاب  و رييس هيات ورزش استان، جناب آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو، آقاي مهندس دادگو رييس محترم  شوراي شهر و اعضاي محترم شوراي شهرستان کرج و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان البرز  برگزار گرديد.