گزارش مسابقات سراسري دارت خواهران وزارت نيرو
1395/06/21
پنجمين دوره مسابقات سراسري دارت خواهران از تاريخ 95/6/16  لغايت 95/6/19 با حضور 51 ورزشكار در قالب 13 تيم از  استانهاي زنجان ، قزوين، خوزستان ، شرکت مادر تخصصي توانير ، شرکت مادر تخصصي مديريت توليد برق حرارتي ، مرکزي، يزد، مازندران،  گلستان ،   آذربايجانغربي ، کرمانشاه و کردستان به ميزباني هيات ورزش استان کرمانشاه شرکت آب و فاضلاب شهري  بصورت تيمي و انفرادي برگزار گرديد که در نهايت  تيم هاي استان فارس ، استان مازندران و استان مرکزي به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب نمودند. كاپ اخلاق مسابقات نيز به تيم استان کرمانشاه اهدا گرديد.
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس  تخت شاهي مدير عامل محترم شرکت آب و فاضلاب  و رييس هيات ورزش استان، جناب آقاي حسين زاده دبير شوراي مرکزي ورزش و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان کرمانشاه برگزار گرديد. گزارش مسابقات مذکور در فايل الحاقي ضميمه مي باشد.