گزارش مسابقات سراسري تيراندازي خواهران وزارت نيرو
1395/06/23
سومين دوره مسابقات سراسري تيراندازي خواهران از تاريخ 95/6/16  لغايت 95/6/19 با حضور 84 ورزشكار در قالب 16 تيم از  استانهاي آذربايجانغربي، اصفهان، بوشهر، توانير، زنجان، خوزستان، کرمانشاه، گلستان، قزوين، مازندران، مرکزي، يزد و شرکت مادرتخصصي مديريت توليد برق حرارتي کشور به ميزباني هيات ورزش استان کرمانشاه شرکت آب و فاضلاب شهري  بصورت تيمي و انفرادي برگزار گرديد که در نهايت  تيم هاي استان قزوين ، استان مرکزي و استان آذربايجانغربي به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را كسب نمودند. كاپ اخلاق مسابقات نيز به تيم استان گلستان اهدا گرديد.
مراسم اختتاميه نيز با حضور جناب آقاي مهندس  تخت شاهي مدير عامل محترم شرکت آب و فاضلاب  و رييس هيات ورزش استان، جناب آقاي حسين زاده دبير شوراي مرکزي ورزش و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان کرمانشاه برگزار گرديد. گزارش مسابقات مذکور در فايل الحاقي ضميمه مي باشد.