گزارش مسابقات سراسري تنيس روي ميز خواهران وزارت نيرو
1395/04/28
دوازدهمين دوره مسابقات سراسري تنيس روي ميز خواهران وزارت نيرو با حضور 15 تيم  از استانهاي تهران (شرکت برق منطقه‌اي استان تهران، مديريت منابع آب ايران ، حوزه ستادي،آب و فاضلاب) ، يزد، خراسان رضوي (شرکت برق منطقه‌اي خراسان) ،اصفهان (آب و فاضلاب و برق منطقه اي)، کرمانشاه، آذربايجانشرقي، کرمان، آذربايجانغربي، کردستان (صنعت آب و صنعت برق) ، مازندران  از تاريخ 95/4/21 لغايت 95/4/25 با حضور 85 نفر در خانه پينگ پنگ شهرستان سنندج با ميزباني هيئت ورزش صنعت آب و برق کردستان بصورت تيمي ، انفرادي و دوبل برگزار گرديد.
 در  مسابقات تيمي: شرکت مديريت منابع آب ايران قهرمان مسابقات،  برق منطقه‌اي کرمان نايب قهرمان مسابقات،مقام سوم مشترک شرکت  برق منطقه‌اي تهران و برق منطقه‌اي اصفهان
نتايج مسابقات  دوبل :  
مقام اول : مهديه فقيه زاده (آبفاي تهران) و سارا احمدي ( اصفهان)، مقام دوم : شکوفه داوري (آذربايجان شرقي ) فاطمه آبسواران (آذربايجان شرقي)،
مقام سوم مشترک : لادن بهروزي (برق خراسان ) عادله نوجوان (آبفا آذربايجان غربي)،اعظم طباطبائي (برق تهران) فريبا عليان (برق تهران)
نتايج مسابقات انفرادي :
مقام اول : فريبا عشقي (مديريت منابع آب ايران)
مقام دوم : لميا شاهي ( برق منطقه‌اي اصفهان)
مقام سوم مشترک : اکرم حاجي پور (آب و فاضلاب غربي) و ندا گل محمدي (آبفا تهران)کسب نمودند.
 اختتاميه مسابقات نيز با حضور جناب آقاي مهندس نجفيان رئيس محترم هيات ورزش صنعت آب و برق استان کردستان و آقاي حسين زاده دبير محترم شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان برگزار و در ادامه به تيمها و ورزشکاراني که مقامهاي اول تا سوم را کسب نمودند لوح تقدير و هدايايي اهدا گرديد. ضمناً کاپ اخلاق مسابقات به تيم صنعت آب و برق کردستان اهدا گرديد.