گزارش مسابقات سراسري طنابکشي و شناي خواهران وزارت نيرو
1395/03/03
دوازدهمين دوره مسابقات سراسري طنابکشي خواهران وزارت نيرو  با حضور 10 تيم  از هيات هاي ورزش استانهاي مرکزي، فارس ، مازندارن ، آذربايجانغربي، يزد، لرستان، اصفهان ، توانير (شرکت سانا)، گيلان  از تاریخ 95/02/29 لغایت 95/02/31 برگزار و نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد :
مقام اول هيات ورزش استان مرکزي مقام دوم هيات ورزش استان فارس و مقام سوم  هيات ورزش استان مازندران و کاپ اخلاق اين دوره از به هيات ورزش استان گيلان تعلق يافت.
چهارمين دوره مسابقات سراسري شناي خواهران وزارت نيرو  با حضور 17 تيم از هيات‏هاي ورزش استانهاي چهار محال و بختياري ، توانير (انرژيهاي نو ايران، برق منطقه اي تهران، مديريت شبکه برق ايران، توزيع برق تهران بزرگ، سانا)، کرمان، مهندسي آب و فاضلاب کشور (شرکت آب و فاضلاب استان تهران)، خوزستان،  سازمان مديريت منابع اب ايران، آذربايجانشرقي (برق منطقه اي)،  کرمانشاه (برق منطقه اي غرب)، يزد،  هرمزگان، مازندران (برق منطقه اي) ، همدان و گيلان از تاریخ 95/02/29 لغایت 95/02/31 بصورت انفرادي برگزار  نتایج در فايل الحاقي ضميمه   مي باشد.

اين دوره از مسابقات توسط هيات ورزش استان گيلان  و مراسم اختتاميه نيز با حضور خانم قيومي مشاور محترم وزير در امور زنان وخانواده، آقاي دکتر نيکخوي سرپرست محترم شرکت آب منطقه اي گيلان، آقای حسین زاده دبیر محترم شورای مرکزی ورزش وزارت نيرو و جمعي از مديران صنعت آب و برق استان برگزار گرديد.