گزارش صعود سراسري وزارت نيرو به قله ولاش به ميزباني هيات ورزش استان لرستان
1395/06/01
صعود سراسري صنعت آب و برق به قله ولاش به ميزباني هيات ورزش استان لرستان (شرکت آب و فاضلاب) از تاريخ 95/05/27 لغايت 95/05/29  با حضور 205 نفر از هيات هاي ورزش استاني تهران، اصفهان، آذربايجانشرقي، آذربايجانغربي،البرز، يزد، خراسان رضوي، خراسان شمالي، زنجان، مرکزي، فارس، خوزستان، سمنان، قزوين و لرستان  برگزار شد .
خاطرنشان مي شود  مراسم افتتاحيه و اختتاميه، با حضور  آقاي مهندس کرم وند  مدير عامل محترم شرکت آب و فاضلاب و  رييس هيات ورزش استان لرستان و جمعي از مديران صنعت آب و برق  استان برگزار گرديد. گزارش صعود مذکور در فايل الحاقي مي باشد.