گزارش صعود سراسري وزارت نيرو به قله خشکچال به ميزباني هيات ورزش استان قزوين
1395/03/04
صعود سراسري صنعت آب و برق به قله خشکچال به ميزباني هيات ورزش استان قزوين (شرکت توزيع نيروي برق) از تاريخ 95/02/31 لغايت 95/03/02  با حضور 180 نفر از هيات هاي ورزش استاني  برگزار شد .
خاطرنشان مي شود  مراسم افتتاحيه و اختتاميه، با حضور  آقاي مهندس بهاديوند چگيني  مدير عامل محترم شرکت توزيع نيروي برق و  رييس هيات ورزش استان قزوين و جمعي از مديران صنعت آب و برق  استان برگزار گرديد. گزارش صعود مذکور در فايل الحاقي مي باشد.