لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


 مقام معظم رهبري:

   اراده جمهوری اسلامی ایران گسترش و پیشرفت ورزش است چرا که این امر سلامت جسمی و نشاط و شادابی روحی جامعه را به دنبال دارد و چنین جامعه ای قادر خواهد بود در همه زمینه ها پیشرفت کند

 

shoare-sale94-3pide-4-(1).jpgimages-(5).jpg

11111111111111111111-(3).bmp