لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 

 

کارگروه آموزش ورزشي

کارگروه آموزش ورزشي


عنوان عکس نام و نام خانوادگي پست محل خدمت
رييس untitled.bmp مالک حسين زاده دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو حوزه ستادي
ناظر IMG_20151110_104425.JPG آذر افشاري رييس گروه تربيت بدني حوزه ستادي
عضو   محمد حسين رستگارنيا رييس گروه توسعه آموزش حوزه ستادي
دبير احمد-توكلي.jpg احمد توکلي دبير هيات ورزش استان گيلان برق منطقه اي گيلان