لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 

 

معرفی اعضاء شورا

طبق بند 4-3-1- نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی وزارت نیرو ، شورای مرکزی ورزش بالاترین سطح سیاستگذاری در زمینه امور ورزشی بوده و نظارت بر فعالیتهای مربوط به امور ورزش کارکنان در صنعت آب و برق را بر عهده دارد.

اعضای شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو طبق بند 4-3-1-1- نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی:

ردیف

عنوان

 

نام

نام خانوادگی

پست

1 رییس شورا  index.jpg رضا اردکانيان وزیر نیرو
2 نایب رییس شورا انجم-شعاع.jpg رضا انجم شعاع معاون وزیر در امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی
3 عضو شورا مهاجري.jpg علی اکبر مهاجری معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی

4

عضو شورا 66582_859.jpg محمدحسن متولي زاده مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر
 5  عضو شورا جانباز.jpg حمید رضا   جانباز مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور 
 6  عضو شورا حاج-رسوليها.jpg محمد   حاج رسولیها  مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
7 عضو شورا طرز-طلب.jpg محسن طرز طلب مدير عامل شرکت مادرتخصصي نيروگاههاي حرارتي
 7  عضو شورا طارمي.jpg داود  طارمي  فرمانده مرکز بسیج وزارت نیرو
 8  عضو شورا زنان-مدیران-اب-غذا-و-انرژی-هستند.jpg  مولود  شيوا مشاور وزیر در امور زنان و خانواده 
9 دبیر شورا P1060707(1)-(1).jpgحسين-زاده.jpg مالک حسین زاده مشاور معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی و
مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق