پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو

طبق بند 4-3-1- نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی وزارت نیرو ، شورای مرکزی ورزش بالاترین سطح سیاستگذاری در زمینه امور ورزشی بوده و نظارت بر فعالیتهای مربوط به امور ورزش کارکنان در صنعت آب و برق را بر عهده دارد.

اعضای شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو طبق بند 4-3-1-1- نظامنامه تربیت بدنی و گسترش ورزشهای همگانی:

ردیف

عنوان

 

نام

نام خانوادگی

پست

1 رییس شورا  چيتچيان.jpg حمید چیت چیان وزیر نیرو
2 نایب رییس شورا انجم-شعاع.jpg رضا انجم شعاع معاون وزیر در امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی
3 عضو شورا مهاجري.jpg علی اکبر مهاجری معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع انسانی

4

عضو شورا کردي.jpg آرش کردی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر
 5  عضو شورا جانباز.jpg حمید رضا   جانباز مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور 
 6  عضو شورا حاج-رسوليها.jpg محمد   حاج رسولیها  مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
7 عضو شورا طرز-طلب.jpg محسن طرز طلب مدير عامل شرکت مادرتخصصي نيروگاههاي حرارتي
 7  عضو شورا طارمي.jpg داود  طارمي  فرمانده مرکز بسیج وزارت نیرو
 8  عضو شورا قيومي.jpg  فاطمه  قیومی مشاور وزیر در امور زنان و خانواده 
9 دبیر شورا P1060707(1)-(1).jpgحسين-زاده.jpg مالک حسین زاده مشاور معاون حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی و
مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق