انجمن کوهنوردي

انجمن کوهنوردي


عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
 رييس siati.jpg سيامک غضنفرزاده توزيع نيروي برق تبريز 09148142711
نايب رييس 39276.jpg علي اکبر مراد نژاد آب منطقه اي کرمانشاه 09181320297
دبير   الهه توکلي توزيع نيروي برق کردستان 09187869069