پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو

انجمن شنا


عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس  
 رييس 1058.jpg اسماعيل چهل اميراني برق منطقه اي زنجان 09123410113  
نايب رييس کيوان احمدي توزيع نيروي برق کردستان 09188728856  
دبير کياناز حسن زاده آب و فاضلاب تهران 09125389592