پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی

انجمن شنا


عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
 رييس 1058.jpg اسماعيل چهل اميراني برق منطقه اي زنجان 09123410113