پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو

انجمن شنا


عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس  
 رييس 1058.jpg اسماعيل چهل اميراني برق منطقه اي زنجان 09123410113  
نايب رييس کيوان احمدي توزيع نيروي برق کردستان 09188728856  
دبير کياناز حسن زاده آب و فاضلاب تهران 09125389592