پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو

انجمن تنيس روي ميز


عنوان   نام و نام خانوادگي محل خدمت شماره تماس
رييس mostahaghi.bmp کاظم مستحقي راد برق منطقه اي خراسان 09153161315
دبير nikmehr.bmp خديجه نيک مهر برق منطقه اي مازندران 09111596066