اولين سمينار آنلاين ملي مديريت بحران کرونا با محوريت ورزش در خدمت سلامتي
1399/02/21
اولين سمينار آنلاين ملي مديريت بحران کرونا با محوريت ورزش در خدمت سلامتي به مناسبت هفته دولت در دوبخش ارائه مقالات و درس آموخته در شهريور ماه برگزار و به مقالات برتر جوايز نفيس اهدا خواهد شد.