لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 

 
بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري بدمينتون و شطرنج خواهران وزارت نيرو
1396/12/07
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1397 وزارت نیرو مسابقات سراسري  بدمينتون و شطرنج خواهران  به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان  کرمان  شرکت برق منطقه اي)  از تاريخ 97/05/23لغايت 97/05/27 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.