لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري صعود سراسري وزارت نيرو به ميزباني هيات ورزش استان مرکزي
1397/01/28
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1397 وزارت نیرو صعود سراسری صنعت آب و برق (قله شهباز) به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان مرکزي (شرکت برق منطقه اي باختر)ضمنا بخشنامه صعود در فایل الحاقی ذیل می باشد.